ระบบใหม่นี้ยังช่วยให้สามารถมองเห็นปริมาณรังสีได้โดยตรงหลังจากการรักษาซึ่งส่งผลให้มีการทดสอบที่มีประสิทธิภาพและแม่นยำสูงความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการจัดส่งทำให้ลำแสงรังสีสามารถหมุนและปรับเพื่อกำหนดเป้าหมายเนื้องอกและสำรองเนื้อเยื่อสุขภาพซึ่งช่วยลดผลข้างเคียง ตอนนี้จำเป็นต้องมีเครื่องมือวัดขั้นสูงเพื่อให้แน่ใจว่าปริมาณและการส่งมอบการรักษามีความแม่นยำ

ใช้ประโยชน์จากระบบกำหนดตำแหน่งที่มีอยู่แล้วในเครื่องเร่งความเร็วเชิงเส้นส่วนใหญ่ที่ส่งลำแสงรังสีให้ผู้ป่วย ข้อได้เปรียบของการใช้ระบบที่มีอยู่เดิมอนุญาตให้ทำการปรับแต่งใหม่ที่จะนำไปใช้โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์อย่างมีนัยสำคัญ เป็นครั้งแรกที่เราสามารถเห็นภาพปริมาณรังสีบำบัดในแบบ 3 มิติที่แท้จริงและรวดเร็วมากหลังจากส่งรังสีแล้ว ผู้ป่วยโรคมะเร็งมากกว่า 50% ได้รับประโยชน์จากการรักษาด้วยรังสีเพราะช่วยในการรักษาโรค อย่างไรก็ตามเนื่องจากรังสีมีผลกระทบต่อทั้งเนื้อเยื่อของสุขภาพและเนื้องอกการให้ยาที่แม่นยำและควบคุมอย่างเข้มงวดจึงเป็นสิ่งสำคัญ ระบบใหม่นี้อาจนำไปสู่การปรับปรุงความแม่นยำความไวและการแปลในระหว่างการรักษา